ดาวน์โหลดโปรมแกรม

โปรแกรม และเครื่องมือการจัดทำคลังข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ เป็นโปรแกรมที่ ทีมท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ได้พัฒนาขึ้น ท่านสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้ง และใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Learn more »

โปรแกรมสำหรับแม่ข่าย

เป็นโปรแกรมสำหรับติดตั้งที่แม่ข่าย ทำงานบนระบบ Windows xp ขึ้นไป

Emr-Server Control Plus ดาวน์โหลด
โปรแกรมสำหรับลูกข่าย

เป็นโปรแกรมสำหรับติดตั้ง ที่ ลูกข่าย หรือ รพสต. เพื่อ ส่งข้อมูล Realtime มายังแม่ข่าย

ดูประวัติผู้รับบริการ

เป็นโปรแกรมสำหรับติดตั้ง ที่ ลูกข่าย หรือ รพสต. เพื่อ ตรวจสอบข้อมูล Realtime มายังแม่ข่าย

DW-EMR-Viewer-PLus ดาวน์โหลด