ระบบรายงาน ความครอบคลุมการดูแลโรคติดต่อไม่เรื้อรัง
1.รายงานการดูแลกลุ่มอายุ 0-5 ปี  เด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีน BCG(1),DTP-HB(3),MR(1),HB(1)  เด็กอายุ 3 ปี ได้รับวัคซีน DTP(1),JE3  เด็กต่ำกว่า 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับ Fluorine Vaish  เด็ก 0-5 ปีได้รับการชั่งนน วัดส่วนสูง ตรวจพัฒนาการ  TSH เด็กแรกเกิดได้รับการตรวจคัดกรอง PPA  TSH เด็กแรกเกิดที่ผลการคัดกรองผิดปรกติได้รับการตรวจยืนยัน PPA
2.รายงานการดูแลกลุ่มอายุ 30-60 ปี  สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  ประชาชนอายุ 30-60 ปีได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า  ประชาชนอายุ 30-60 ปีได้รับการคัดกรอง DM_HT  ผู้สูงอายุประชาชนอายุ 30-60 ปีกลุ่มเสียง DM_HT ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3.รายงานการดูแลกลุ่มอายุ 60 ปี  ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า  ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง DM_HT  ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง DM_HT ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม